Social Business Lab

Med fokus på social hållbarhet

Social Business Lab är en projekt- och konsultbyrå med fokus på social hållbarhet. Vi arbetar främst med etablering av nyanlända på arbetsmarknaden samt med öka intresset och kunskapen kring programmering och digitala verktyg.

Vi är stolta att samarbeta med

Projekt

Integratörerna Helsingborg

Integratörerna Helsingborg strävar efter att skapa bra och effektiv integration som gynnar alla i samhället.

Läs mer
Programmering

I samband med att världen har blivit mer global och digitaliserad har kompetens inom programmering blivit en gynnsam kunskap för både dagens arbetsmarknad och framtidens. Vi tar vara på det stora intresset för programmering och digitala verktyg.

Läs mer