IntegrationSamarbeten

A Sustainable Tomorrow

By september 20, 2018 No Comments

Vissa dagar i livet innehåller små skymtar av magi. Idag var en sådan dag.

Idag samlades kloka och kunniga personer som arbetar med hållbarhet på ett eller annat sätt för att tillsammans delta på ”A Sustainable Tomorrow” vilket är en konferens som kretsar kring FN:s 17 global mål.

FN:s 17 global mål? Du kanske har stenkoll på dem. Eller så har du det inte. I vilket fall så följer en kort recap: världens ledare har tillsammans lovat att uppfylla 17 globala mål som syftar till att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen. På www.globalamalen.se kan du läsa mer om detta fantastiska arbete.

Dagen inleddes med att vår f.d statsminister Fredrik Reinfeldt talade om något som det pratats mycket och ofta om under den gångna valrörelsen – klimatet, eller ännu mer specifikt – mål 13. Fredrik gav oss ett globalt helhetsperspektiv som delvis kändes ganska mörkt men med enstaka ljusglimtar.

Två andra fantastiska personer som talade under dagen var Hannah Stanton, verksamhetschef för theGoals.org samt medlem i regeringens Agenda 2030-delegation och Jakob Trollbäck som bland annat är upphovsmannen bakom formspråket för de globala målen.

Dessa tre talare plus ett gäng panelister från olika sektorer lade grunden till vad som skulle komma att bli en workshop som idag fokuserade på mål 5 (jämställdhet), mål 11 (hållbara städer och samhällen) samt mål 13 (bekämpa klimatförändringen).

Konferensdeltagarna delades in i mindre grupper där tanken var att vi tillsammans skulle diskutera, ge varandra input och hjälpa varandra framåt i våra respektive hållbarhetsarbeten.

Och det är här magi skapas! För visst är det häftigt när personer samlas för att hjälpa varandra att hjälpa världen? Det får vi aldrig glömma.

Vi är fyllda av inspiration, tagg och en fortsatt stark vilja att göra MER, MER, MER efter idag!

P.S Om du känner att du också vill vara med och dela med dig av din kunskap så är du varmt välkommen på våra integrationsluncher som vi arrangerar en gång i månaden. Dessa luncher är en avslappnad plattform där vi samlar organisationer, myndigheter, politiker och eldsjälar som arbetar med olika delar av integrationsprocessen för att samverka och samtala om hur vi tillsammans kan hjälpa varandra i våra respektive integrationsarbeten. Anmäl ditt intresse genom att trycka HÄR.

Social Business Labs verksamhetsansvarige Calle tillsammans med Fredrik Reinfeldt.