RAPPORT

HBG Busniess Community

Sammanfattning

Många nyanlända har en lång karriär bakom sig och en bred kompetens inom sitt fält. Tyvärr finns det mycket som hindrar deras kompetens och engagemang att komma till sin rätt, dels en brist på ett professionellt nätverk samt att det saknas förståelse för det lokala näringslivet. Vi ville skapa en plattform för inspiration och information om näringslivet i Helsingborg med fokus på olika branscher.

Syfte | Hypotes

Vi skapade en engelskspråkig eventserie där vi bjöd in företag och gästföreläsare för att berätta om en särskild bransch, eventet avslutades med ett mingel. Syftet var att etablera en plattform för deltagarna att få information om den egna branschen och hur den fungerar i Helsingborg, samt att bygga ett relevant lokalt nätverk.

Genom att skapa en plattform för nätverkande och informationsspridning om det lokala näringslivet kunde vi förenkla processen för de arbetssökande, samt öka förutsättningarna för dem att bygga ett relevant kontaktnätverk.

Metod

En gång i månaden bjöd vi in till ett evenemang efter SFI och arbetstid för att tillgängliggöra det för så många som möjligt. Inför varje träff bestämde vi ett tema som fokuserade på en specifik bransch alternativt med en utvald gäst som fokuserade på ett specifikt företag. Ett exempel är då vi bjöd in en representant från IKEA för att berätta om företagets bakgrund, värderingar och utmaningar, samt om hur det är att jobba på IKEA.

Resultat

Någonting vi märkte var att träffarna inte bara attraherade personer som befann sig i en arbetssökande process utan även dem som exempelvis jobbade på det aktuella företaget eller den inom aktuella branschen, samt personer som var i position att anställa nya medarbetare. Detta resulterade i en dynamisk sammansättning som gav deltagarna och företagen nya perspektiv och fler användbara kontakter. Efteråt fick vi ta del av historier om gemenskaper som lett till nytt jobb eller hjälp till högre studier.