Integration

Integration i Rotterdam

By september 27, 2018 No Comments

De senaste dagarna har jag spenderat med att lära mig om hur man arbetar med integration i Rotterdam. Det hela började med att jag blev tillfrågad av organisationen SwIdeas att delta i EU-projektet Migrascope som syftar till att öka kunskapen om integration genom samarbeten med några utvalda Europeiska länder. För några veckor fick vi besök av några organisationer från Nederländerna och Polen. Nu var det vår tur att packa väskorna och besöka ett annat land.

Under två dagar har jag, tillsammans med ett gäng integratörer från Polen och Litauen, varit i Rotterdam på besök hos Werkclub, vilket översatt till svenska blir “jobbklubb”. De är ett företag som arbetar med att coacha nyanlända och hjälpa dem till arbete eller studie. De riktar sig främst till personer som har grundläggande färdigheter i språket men som saknar kunskaper om kulturen i Nederländerna. Majoriteten av deras deltagare kommer från Irak, Somalia och Eritrea.

Vår guide på plats var Brian Amjahad som är Key Account Manager och ansvarar för att engagera företag men som även leder även en del workshops och coachar deltagarna. Werkclub startade i november 2017 och finns i Rotterdam, Eindhoven och Drechtsteden. En av anledningarna till att de startade var att 60% av dem som kom som flyktingar under 90-talet inte arbetar och lever på bidrag. Efter att ha sett hur integrationsarbetet till stor del misslyckats i Nederländerna ville de göra saker och ting annorlunda med Werkclub genom att utgå från ett mer långsiktigt fokus där de följer deltagarna under flera år. De vill även skapa en mer jämlik balans och Brian menar att de därför använder ordet “medlemmar” om deltagarna istället för invandrare, flyktingar, migranter eller liknande tillmälen. Organisationen finansieras av stadsförvaltningarna samt av privata sponsorer. De är totalt 15 personer som arbetar med medlemmarna men engagerar även, vilket är volontärer som kan hjälpa medlemmarna till ett jobb eller på ett jobb. Ett krav för att vara coach är att du arbetar. Coacherna är engagerade under ett år och träffas med medlemmarna ca en gång per vecka.

Sedan starten har de engagerat ca 100 personer och har en framgång på 72%, där sju av tio medlemmar nu arbetar eller har gått vidare till högre studier. Företaget arbetar långsiktigt med deltagarna under tre år där de går genom ett program i tre delar.  Den första fasen är 16 veckor och handlar om att medlemmarna ska förstå de holländska kulturen, normer och värderingar i samhället såväl som på arbetsplatsen. Den andra fasen är 24 månader med fokus på att skapa en hållbar situation och den tredje fasen är 30 månader och fokuserar på att bygga upp medlemmarnas självförtroende.

Under den första dagen slängs vi in i en dag under den första fasen och deltog på en aktivitet med en workshop om kulturskillnader och vad som skiljer olika länders kulturer gällande hälsningar, ögonkontakt och fraser. Under workshopen fick deltagarna själva vara med och visa samt dela med sig av egna erfarenheter och Brian lyfter upp exempel på episoder som tidigare deltagare har råkat ut för, som varit pinsamma och som resulterat att de exempelvis gått miste om en arbetsmöjlighet.

Vid ett flertal tillfällen berättar Brian om hur de vill att medlemmarna ska se på arbetet som en stege, där de börjar längst ner och klättrar uppåt mot deras mål genom att arbeta målmedvetet. Flera av de arbeten som medlemmarna gått vidare till är inom transport och produktion. Brian menar att många vill vidare men förklarar för medlemmarna att det är bättre att börja nere och klättra sig uppåt i karriärstegen. “Let’s go from start job to heart job” är en återkommande fras.

72 av 100 medlemmarna som deltagit från starten arbetar eller studerar. Det är en bra siffra. Brian tror att det beror på att de arbetar personligt med medlemmarna och stärker deras självförtroende i jobbsammanhang. Varför 28 personer fortfarande inte arbetar eller studerar menar han beror på att de inte lärt sig språket ordentligt och är förvirrade över vad de vill göra i livet. Brian berättar även att det är en utmaning att engagera företag trots att de är i behov av personal. En vanlig fördom han möter är att nyanlända är lata och att det blir för komplicerat att anställa dem. Dock grusas oftast fördomarna så fort medlemmarna arbetat där ett tag. “Medlemmarna är väldigt drivna och vill verkligen arbeta.”

Min sista fråga till Brian är om vad hans viktigaste lärdom är för att skapa integrations som gynnar alla och han svarar med budskapet:

“Listen to understand”

Leave a Reply