Integration

Integration med fokus på framtiden

By maj 10, 2017 No Comments

Det var för några månader sedan, runt ett bord på en italiensk restaurang i Helsingborg som ett frö såddes. Deltagarna runt bordet ville göra en större insats kring integrationen i Sverige och skapa lösningar som är effektiva och realistiska. Det lilla fröet växte och blommade ut till ett 12 timmar långt lösningsorienterat “samtalshackaton” med fokus på frågeställningen: “Hur skapar vi integration som gynnar alla i Sverige?”

Den 5 juni samlar vi 140 personer i Norrsken Foundations lokaler i Stockholm för att forma framtidens integrations och Sverige 3.0.

BAKGRUND
Hösten 2012 och efter att det så kallade ”Järnrörsklippet” startade debatter och hätska samtal i Sverige anordnade 80 personer det första 12 timmar långa Sverige 3.0-samtalet i ett rum på riksdagen i Stockholm. Syftet var att prata om vilket land vi ville leva i tillsammans utan att skylla på vem som hade fel, utan att dela upp i ”vi och dem” och utan att kategorisera i rätt eller fel. Dialog istället för debatt. Samtal där vi lyssnade för att förstå varandra. Fem år senare, många 12-timmar samtal senare, har personerna som träffades i första samtalet fortsatt att arbeta på olika håll för ett helare och mer gemensamt Sverige och det är dags att träffas igen. Den här gången både för att prata, hjälpas åt och skapa tillsammans. Inbjudningsfrågan är: hur kan vi skapa integration som gynnar alla i Sverige?

VAD
Ett 12 timmar långt lösningsorienterat samtal om integration i Sverige där vi pratar med varandra för att bättre förstå utmaningarna, hjälper de som redan driver projekt kring eller arbetar med integration och samverkar för att lära oss av varandras misstag och dra nytta av varandras kunskaper och resurser. Samtalen och mötena leds av rutinerade samtals och processledare, sprids via sociala medier och dokumentera för framtida bruk och för dem som inte har möjlighet att vara där.

VARFÖR?
1. För att det just nu i Sverige behövs en samordning kring de initativ, projekt, organisationer och myndigheter som arbetar med integration för att hjälpas åt, dra lärdomar och förstå hur de olika delarna hänger ihop.

2. För att prata om integration på ett sätt och med en metod som möjliggör komplexiteten frågan bär, genuint och nyfiket lyssnande och en möjlighet till samlärande och förståelse.

3. För att integration inte är en fråga om invandring eller etnicitet. För att integration är en av de stora utmaningarna i vår tid. För att integration är något som rör oss alla, därför bör pratas om, hjälpas åt med och skapas lösningar som innefattar fler än bara nyanlända, invandrare och asylsökande.

VAR?
Det huvudsakliga samtalet kommer att hållas i Stockholm i en ännu än ej bekräftad lokal. Det kommer också finnas en möjlighet att anordna paralella spår, workshops och samtal i andra delar av Sverige för att bidra på Skype, via sociala medier eller andra digitala kanaler.

HUR?
Genom att vi bjuder in processledare, samtalsledare, intiativbärare, projektledare, myndighetspersonal, finansiärer, affärsutvecklare, samhällsförändare, politiker, filosofer, präster, imamer, pedagoger, läkare, kodare, byråkrater, ekonomer och psykologer för att tillsammans under 12 timmar prata, hjälpas åt och samverka kring hur vi kan skapa integration som gynnar alla i Sverige.

Leave a Reply