Yrkespraktik

Många som kommer till Sverige har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Vi erbjuder ett yrkespraktikprogram där vi matchar du som nyanländ till Sverige med en arbetsplats utifrån dina behov yrkesbakgrund.

Kan du erbjuda praktikplats?

Vill du ha praktik?