Att komma till ett nytt land är tufft när man inte kan språket eller har ett nätverk av kontakter som kan hjälpa. 7/10 jobb förmedlas via kontakter och vi arbetar för att skapa så många möten och mötesplatser som möjligt. Vi arrangerar språkcaféer och hjälper till att hitta mentorer eller yrkespraktik för att underlätta vägen till nya kontakter och möjligheter.

Talk Business!

”Talk Business!” är ett språkcafé för företagare. Oberoende om du precis kommit till Sverige, redan är företagare eller om du är student är du välkommen att delta i våra språkcaféer.

Yrkespraktik

Många som kommer till Sverige har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Vi erbjuder ett yrkespraktikprogram där vi matchar en nyanländ adept med en arbetsplats utifrån adeptens yrkesbakgrund.

Integratörerna Helsingborg

Integratörerna Helsingborg strävar efter att skapa bra och effektiv integration som gynnar alla i samhället. Vi driver flera projekt och uppdrag med fokus på två aspekter: Att hjälpa nyanlända in i samhället genom språk och arbete samt att skapa nätverksplattformar som samlar organisationer, myndigheter, företag och eldsjälar som arbetar med olika delar av integrationsprocessen.

Sverige 3.0

Sverige 3.0 är ett 12 timmar långt lösningsorienterat samtal om integration i Sverige. Här samlar vi integratörer från hela Sverige med syfte att samarbeta och skapa ett gemensamt integrationsarbete som gynnar alla i Sverige.

Integrationslunchen

Ordet ”integration” betyder att skapa en helhet. För att vi ska kunna skapa effektiv integration behöver vi arbeta som en helhet. Integrationsluncherna är en avslappnad plattform där vi samlar aktörer från olika delar av integrationsprocessen.

Näringslivsuppropet

Näringslivsuppropet för integration startades i Skåne i slutet på 2015 och har sedan dess genomförts med regelbundna träffar i Helsingborg, Malmö, Stockholm och vid två tillfällen under Almedalsveckan i Visby.