RAPPORT

Integrationslunchen

Sammanfattning

Integrationsluncherna är en plattform som representanter med organisationer, företag, myndigheter, politiken och eldsjälar som på olika sätt arbetar med integration. Luncherna är ett lokalt initiativ som vi startat i Helsingborg och arrangerar en gång per månad med stöd av Mindpark. Sedan de startade har över 200 deltagare från 70 olika organisationer deltagit för att samtala om hur integrationsarbetet i staden kan effektiviseras.

Syfte | Hypotes

Vi behöver arbeta som en helhet för att kunna skapa helhet.

Ordet integration betyder “att skapa en helhet”. Det finns väldigt många initiativ kopplade till integration men det har saknats en övergripande samordning av dem. För att skapa en yta för att dela kunskap, erfarenheter och information bjöd vi in till luncher. Syftet med initiativet var att skapa en informell plattform där personer som arbetar med integration ska få möjlighet att be om hjälp samt hjälpa andra med utmaningar.

Metod

Under luncherna strävar vi efter att skapa en konstruktiv dialog med fokus på att hitta praktiska lösningar. Inför varje träff skräddarsyr vi frågeställningar, agenda samt samtalsforum baserat på deltagarna. Luncherna riktar sig till integratörer – personer som arbetar för att främja integration – och för att främja ett givande samtalsklimat har vi fem regler.

1) Var extremt välkomnande
Spelar ingen roll vad man gör, det som spelar roll är att man bryr sig. Alla deltagare är med som individer, och inte som den organisation man är involverad i.

2) Var ovanligt ödmjuk och lyssnande
Viktigt att alla ger alla möjlighet att komma till tals. Lyssna, och se till att inte endast ett fåtal pratar. Alla ska ha fått sin röst hörd innan ett eventet är slut. Helst ska alla kunna ha berättat kort om vad de gör till alla.

3) Vad behöver du hjälp med
Våga be om hjälp och berätta vad du har problem med. Inget är för stort eller för litet för att be om hjälp med.

4) Var obekvämt ärlig
Våga prata om saker även om det är obekvämt. Genom att dela med oss när det är svårt växer vi som individer och ger andra runt omkring nya kunskaper.

5) Fokusera inte på att skapa nytt, Fokusera på det praktiska.
Ni behöver inte skapa något nytt. Ni träffas för att vårda och utveckla det ni redan gör. Alla vet varför dem är där. Ignorera politik eller problem som ni och inte deltagarna kan lösa enkelt.

Resultat

Totalt har över 200 personer från över 70 organisationer besökt en eller flera luncher. Resultatet är hundratals nya möten, delade erfarenheter kunskap samt information och inspiration.

200

70

20