Integratörerna Helsingborg

Integratörerna Helsingborg strävar efter att skapa bra och effektiv integration som gynnar alla i samhället. Vi driver flera projekt och uppdrag med fokus på två aspekter: Att hjälpa nyanlända in i samhället genom språk och arbete samt att skapa nätverksplattformar som samlar organisationer, myndigheter, företag och eldsjälar som arbetar med olika delar av integrationsprocessen.

Integratörerna Helsingborg genomskinlig logga
Sverige 3.0 logga

Sverige 3.0

Sverige 3.0 är ett 12 timmar långt lösningsorienterat samtal om integration i Sverige. Här samlar vi integratörer från hela Sverige med syfte att samarbeta och skapa ett gemensamt integrationsarbete som gynnar alla i Sverige.

Integrationslunchen

Ordet ”integration” betyder att skapa en helhet. För att vi ska kunna skapa effektiv integration behöver vi arbeta som en helhet. Integrationsluncherna är en avslappnad plattform där vi samlar organisationer, myndigheter, politiker och eldsjälar som arbetar med olika delar av integrationsprocessen för att samverka och samtal om hur vi tillsammans kan hjälpa varandra i våra respektive integrationsarbeten.

Anmäl intresse
Svart logga med händer för intergrationslunch