Labbrapporter

Vi tror att innovation kommer genom att våga testa nya obeprövade saker och att kombinera olika fält och metoder på ett nytt sätt. Vi har sammanställt våra projekt i labbrapports-form för att enklare förklara bakgrunden och utfallet. Syftet med en labbrapport är att på ett tydligt sätt kunna förklara processen för någon som inte deltagit i den, samt att den ska kunna fungera som en instruktion för liknande processer framöver.

En fråga som ofta är på agendan inom socialt entreprenörskap är hur vi översätter, förmedlar och skalar upp med våra resultat. Genom att sammanfatta och beskriva projekten som labbrapporter kan vi med tydlighet förmedla vad resultatet blev.

Här har vi sammanställt våra projekt och deras resultat i våra labbrapporter.

Samtalsaktivisterna

Samtalsaktivisterna är ett projekt som vill lyfta dialogen och skapa förutsättningar samtal som förändrar.

Integrationslunchen

En plattform som samlar integratörer för att stärka samverkan inom integrationsarbetet.

SBL Front End

En 23 veckor lång intensivutbildning som kombinerar integration och programmering.

Sverige 3.0

Sverige 3.0 är ett 12 timmar långt lösningsorienterat samtal om det Sverige vi vill leva i.

Last Mile Hack

Last Mile Hack är en innovationstävling och konferens med syfte att ta fram nya lösningar på utmaningar som logistik och e-handeln står inför.

Praktik- och mentorskapsprogrammet

Ett program för nya Helsingborgare med syfte att bredda sin förståelse för näringslivet i Helsingborg, öva branschsvenska, samt utöka kontaktnätet.

HBG Business Community

En serie engelskspråkiga nätverksträffar med fokus på att introducera nyanlända till Helsingborgs näringsliv och företagande.

Social Business Lab

En projektbyrå med syfte att skapa effektiva lösningar på utmaningar inom social hållbarhet genom tvärsektoriella samverkan och innovativa projekt.