Labbrapport

Last Mile Hack skapar nya lösningar

By juni 4, 2019 No Comments

Under 36 timmar en helg i mitten av maj samlades 90 personer i lokalerna på Campus Helsingborg, en del av Lunds universitet, för att delta på Last Mile Hack. Syftet var att samla representanter och studenter inom logistik och e-handel för att ta fram ny lösningar på utmaningar inom “Last Mile logistics” eller “sista-milen-distribution”. Totalt formades 17 olika lag med deltagare från olika delar av Sverige men även deltagare från Spanien, Tyskland, Danmark och Moldavien. 

Syftet med Last Mile Hack

Logistiken i Sverige och världen ställs inför stora utmaningar i och med det ökade att antalet godstransporter . En stor del av dessa utmaningar är kopplade till Last Mile, vilket är den sista länken mellan distributionsterminalen och slutkonsument/destination. Säkerhet, klimatpåverkan, effektivitet och kostnad är några utmaningar men det finns även en övergripande utmaning i att de lösningar som produceras utvecklas i silos. Industrin saknar ett helhetsperspektiv på logistiken.

För att hitta lösningar på specifika utmaningar samt att arbeta med ett helhetstänk arrangerades Last Mile Hack. Idén var att skapa en innovationstävling och konferens med fokus på att ta fram kreativa lösningar på fem utmaningar inom “Last Mile”-logistik. Den ökade e-handeln, förändrade konsumtionsbeteende samt ny teknik skapar stora utmaningar för industrin men även nya möjligheter. De organisationer som bidrog med utmaningar var PostNord, IKEA, MQ, Helsingborgs stad och Handelsrådet.

Läs gärna mer på www.lastmilehack.com.

Hackathonets upplägg

Under de två dagar som hackathonet arrangerades kunde deltagarna ta del av föreläsningar och workshops av representanter från industrin, offentlig sektor samt akademin. Totalt var det åtta olika seminarium och workshops med fokus på trender inom logistik, AI-teknik och digitala postboxar och citylogistik.

17 lag deltog och delades priser delades ut till fem av lagen. Ett pris per kategori samt ett stort pris till den bästa idén. Vinnarna korades av en jury av representanter från företag och organisationer som är involverade inom logistik och e-handel. Lagen bedömdes efter sex olika kriterier:

  • hur realistisk lösningen är
  • hur innovativ den är, prototypens kvalitet
  • hur väl den tar hänsyn till miljö och klimat
  • funktionalitet och möjlighet att integrera i digitala system
  • presentationen av idén.

Som huvudarrangör för  eventet står Floe (föreningen för logistik och e-handel) som består av representanter från näringslivet, offentlig sektor samt akademin. Vi på Social Business Lab var med och tog fram konceptet och höll i projektledningen. Klicka här för att läsa hela labbrapporten.