RAPPORT

Last Mile Hack

Sammanfattning

Last Mile Hack är en innovationstävling och konferens med fokus på den del av distributionen som kallas “sista milen” eller “the last mile”. Den ökade e-handeln, förändrade konsumtionsbeteende samt ny teknik skapar stora utmaningar för industrin men även nya möjligheter.

För att hitta nya lösningar på de utmaningar som industrin mötte valde organisationen Floe (Föreningen för logistik och ehandel) att skapa ett hackathon med syftet att inte bara prata om utan även att ta fram lösningarna.

Social Business Lab var med och tog fram konceptet och vår verksamhetsledare Calle Norling stod som Project Manager. Läs gärna mer på hackathonets hemsida www.lastmilehack.com.

Syfte | Hypotes

Den “sista milen” är en avgörande pusselbit för att framtidens logistik ska kunna fungera. Transporten av gods beräknas öka med 70% till 2040 och digitaliseringen förändrat förhållningssättet till hur vi handlar varor med allt fler hemleveranser från webbutiker. Industrin möter flera utmaningar kopplat till säkerhet, miljö och klimat men en av de stora utmaningarna är att det lösningar som produceras skapas i silos och är sällan applicerbara i ett större perspektiv. Synsättet behöver bli mer holistiskt.

Frågeställning: Hur kan vi ta fram lösningar på konkreta utmaningar som kan översättas och generaliseras till andra organisationer och sektorer?

Metod

Hackathonet arrangerades under 36h i Helsingborg. Totalt deltog ca 90 personer från hela Sverige och andra länder med att ta fram lösningar. Deltagarna bestod av en blandning av kompetens och bakgrund med både studenter och yrkesverksamma inom logistik, e-handel samt programmering. Deltagarna delades in i 17 grupper som arbetade med fem olika utmaningar som baseras på verkliga problem. De organisationer som bidrog med utmaningar var PostNord, IKEA, MQ, Helsingborgs stad och Handelsrådet.

Under de två dagar som hackathonet arrangerades kunde deltagarna ta del av föreläsningar och workshops av representanter från industrin, offentlig sektor samt akademin. Totalt var det åtta olika seminarium och workshops med fokus på trender inom logistik, AI-teknik och digitala postboxar och citylogistik.

Resultat

Av de 17 lag som deltog delades pris ut till ett lag per utmaning samt ett stort pris till den bästa idén. Vinnarna korades av en jury av representanter från företag och organisationer som är involverade inom logistik och e-handel. Lagen bedömdes efter sex olika kriterier: hur realistisk lösningen är, hur innovativ den är, prototypens kvalitet, hur väl den tar hänsyn till miljö och klimat, funktionalitet och möjlighet att integrera i digitala system samt presentationen av idén.

Flera av dessa lösningar har de lag som deltog fortsatt att arbeta med efter eventet och några av lagen har fått möjlighet att vidareutveckla med de organisationer som bidrog med utmaningarna. Utöver lösningarna har hackathonet hjälpt att lyfta Last Mile för en ny publik och de utmaningar som är kopplade till området samt varför de är avgörande för en mer hållbar logistik i framtiden. Kontakter och nätverk över industrins såväl som landets gränser är ytterligare ett resultat.

90

17

36