RAPPORT

Praktik- och mentorskapsprogrammet

Sammanfattning

Många som nyligen kommit till Sverige mötte stora utmaningar i vägen mot ett arbete. Språkförbistringar, kulturkrockar eller brist på kunskap om ansökningsprocessen var bland mycket annat olika faktorer som försvårade. Genom att hjälpa till med att koppla ihop företag och yrkesverksamma med nyanlända som delar bransch eller tidigare erfarenhet var målet att skapa nya vägar in på arbetsmarknaden.

Projektet gjordes i samband med en upphandling från Helsingborgs stad.

Syfte | Hypotes

Syftet med mentorskap- och praktikprogrammet var att korta sträckan mellan arbetssökande och arbetsmarknaden, samt att möjliggöra att rätt kompetens hamnar på rätt plats. Ett mentorskap eller en praktikplats skulle för deltagarna bidra till en ökad förståelse för hur deras tidigare bransch fungerar i Sverige, de skulle öka sina kunskaper inom det svenska språket samt knyta ett professionellt nätverk.

Om vi skapar möten mellan yrkesverksamma personer, företag och nyanlända arbetssökande kunde öka förutsättningarna för att kompetensen kunde tas till vara på. På så sätt vill vi främja en arbetsmarknad med ökad mångfald och fler perspektiv, samt jobba för en hållbar och långsiktig integrationsprocess.

Metod

Vi mötte personer som ville delta i mentorskaps- och praktikprogrammet i olika forum, både sådana som var kopplade till vår verksamhet i övrigt (exempelvis HBG Business Community) och i andra sammanhang. Genom en kortare intervju lärde vi känna deltagaren och hens tidigare arbetserfarenhet och kompetens. Baserat på den informationen matchade vi dem med en yrkesverksam person som delade samma bakgrund.

Resultat

Utöver att deltagarna fick öva och praktisera som yrkessvenska och knyta kontakter fick de såväl som mentorerna och handledarna nya perspektiv som var användbara i arbetslivet. Många matchningar ledde till en anställning eller vidare studier. En stor del av de matchade paren har även fortsatt att ha kontakt efter mentorskaps- och praktikperiodens slut för fortsatt utbyte.

200

70

20