PROJEKT

Samtalsaktivisterna

Sammanfattning

I Sverige upplever många utanförskap och polarisering på grund av klass, etnicitet och socioekonomiska förhållanden. Segregationen syns tydligt i siffror, arbetslöshet, radikalisering av olika ideologier och religioner samt på de drastiskt sjunkande betygsunderlagen. Dessutom saknas både trygga platser, rum och metoder där vi kan komma till tals och bli lyssnade på, prata med varandra och med våra makthavare. Omgivna av filterbubblor, falska nyheter, politiska och sociala spel försummar vi ofta det som enar oss: att lyssna och att samtala. Det vill Samtalsaktivisterna ändra på.

Samtalsaktivisterna skapades 2016 och drivs nu genom Social Business Lab.

Besök gärna www.samtalsaktivisterna.se för mer information.

Syfte | Hypotes

Vi tror att samtalet är något du aktivt gör – därför kallar vi det samtalsaktivisterna. Att prata aktivt, lyssna aktivt och aktivt bjuda in betyder att du gör det genomtänkt och medvetet istället för att bara låta det hända. Då kan du också välja på vilket sätt du väljer att prata, lyssna och bjuda in.

I samtal med andra människor fokuserar vi ofta på vad vi ska säga istället för att lyssna för att förstå den som talar. Det är vanligt att vi prata med varandra genom att argumentera eller ta reda på vem som har rätt eller att komma fram till ett svar. I våra samtal lägger vi fokus på att lyssna för att förstå och att turas om att ge och ta plats i samtalet. Samtalen leder inte fram till några svar, rätt eller fel utan resonerar kring och pratar om saker för att släppa fram fler perspektiv, tankar och skapar större förståelse.

Om vi ska leva tillsammans behöver vi också prata med varandra. För att förändra samhället behöver vi förändra samtalet.

Metod

Samtalsaktivisterna riktar sig främst till skolor men kan givetvis appliceras i andra sammanhang. I arbetet med samtalet använder vi flera olika verktyg för att skapa förutsättningar för givande samtal.

Dessa samtalsverktyg lämpar sig lika bra i ledningsgruppen och klassrummet som på familjemiddagen eller kickoffen. Anpassa dessa samtalsverktyg enkelt genom att byta ut frågorna till de ämnen eller tankar just ni behöver prata om.

Samtalsregler

Vanligtvis när vi pratar om viktiga ämnen i samhället så försöker vi vinna över varandra, letar rätt och fel och glömmer bort att lyssna på varandra. Detta skapar ett otryggt och hårt samtalsklimat. För att skapa ett tryggt rum där ni kan mötas och verkligen lyssna på och förstå varandra behöver ni därför uttalade regler för hur ni pratar med varandra.

In- och utcheckning

För att alla i gruppen ska vara synkad och ta del av varandras intentioner, tankar och känslor inför samtalet är det bra att börja varje samtal med en incheckning. När samtalet är slut är det minst lika värdefullt att checka ut med varandra. In- och utcheckningar kan handla om våra förväntningar, hur vi mår, vad vi tänker just nu eller liknande.

Speedo

Speedo eller Speeddating är en övning ni kan använda i början av ett samtal för att komma igång och slappna av. Det kan vara väldigt utmanande att börja prata djupt med människor på en gång och därför är en övning som denna perfekt för att kickstarta samtalsmotorn och ha roligt ihop.

Rundabordssamtal

Dessa samtal sker i mindre grupper. Tiden gruppen får på sig i denna övning kan variera beroende på hur mycket tid som finns för hela samtalet.

En bra rundabordssamtalsfråga är en fråga som inte bara går att svara på med ett kort JA eller NEJ. Frågan “Varför lyssnar inte vuxna på unga?” är en bättre fråga än “Lyssnar vuxna på unga?”. Finns det fler än en fråga är det viktigt att tänka över följden på frågorna. Första frågan får gärna öppna upp samtalet och de följande frågorna kan sedan vara mer lösningsorienterade.