SAMTALSAKTIVISTERNA

Lyssna för att förstå.

I Sverige upplever många utanförskap och polarisering på grund av klass, etnicitet och socioekonomiska förhållanden. Segregationen syns tydligt i siffror, arbetslöshet, radikalisering av olika ideologier och religioner samt på de drastiskt sjunkande betygsunderlagen. Dessutom saknas både trygga platser, rum och metoder där vi kan komma till tals och bli lyssnade på, prata med varandra och med våra makthavare. Omgivna av filterbubblor, falska nyheter, politiska och sociala spel försummar vi ofta det som enar oss. Att lyssna och att samtala. Det vill Samtalsaktivisterna ändra på.

JAG VILL VETA MER