RAPPORT

SBL: Front End

Sammanfattning

Flera områden inom programmering toppar listan över bristyrken och den starkaste jobbtillväxten förväntas inom data/IT. I en rapport från IT&Telekomföretagen estimerar marknaden att det finns ett behov av 70 000 nya IT-personer till år 2022. Bristen gäller i princip alla kompetensområden i den digitala sektorn men sett till antalet verksamma personer är programmering dominerande. Behovet av kompetens inom mjukvaru-/systemutvecklare är den största kategorin och det finns ett estimerat behov av 24 300 nya utvecklare inom de närmsta fyra åren.

Samtidigt har vi en stor utmaning med det stora antalet nyanlända som vill skapa ett nytt liv i Sverige och är i behov av arbete. Som en lösning på dessa två utmaningar har vi skapat en intensivutbildning på 20 veckor där deltagarna lär sig grundläggande programmering samt de mest aktuella ramverken på marknaden för Front-End utveckling. Våren 2018 startade vi ett samarbete med Helsingborgs stad där vi genomfört tre terminer med tre olika elevgrupper. Läs mer om hur vi gick tillväga och resultatet.

Syfte | Hypotes

Det är många personer som kommer till Sverige med kunskaper och intresse av att arbeta inom IT men som inte har kunskap i de verktyg och ramverk som är aktuella på den lokala marknaden. Dessutom saknar man ofta kontakter och referenser som kan intyga kompetensen.

Syftet med utbildningen är att kombinera den senaste typen av utbildningskoncept inom programmering i kombination med insatser som är relevanta för att nyanlända ska få förståelse för arbetsmarknaden, samt kontakter och erfarenheter som kan hjälpa dem vidare i karriären.

Vår hypotes är att en sådan utbildning kan hjälpa deltagarna att snabbare komma vidare till en högre utbildning eller arbete.

Metod

I projektet har vi samarbetat med Arbetsmarknadsförvaltningen i Helsingborgs stad och lagt utbildningen som en del av Vuxenutbildningen. Deltagarna läser under 20 veckor totalt 500 poäng och får därmed möjlighet söka CSN-stöd samt meritpoäng för att söka in till högskola eller universitet.

Läraren som är ansvarig för kursutbudet har själv bakgrund inom programmering och har arbetat aktivt med de ramverk som lärs ut. Deltagarna får under kursen kunskap inom HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap, Jquery, Angular och arbetar i projektform med SCRUM-metodik.

För att skapa kontakter samt förståelse för arbetsmarknaden görs flera studiebesök på företag. Under utbildningen får deltagarna varsin mentor som arbetar inom programmering som de träffar fem gånger under perioden. De gör även ett 3-veckor långt projekt med ett företag.

Resultat

Totalt har 67 personer läst kursen. Av de har 77 % av deltagarna gått vidare till högre studier eller börjat arbeta inom tre månader efter att kursen avslutats. Majoriteten av de arbetsplatser som anställt eleverna har de blivit introducerade för genom utbildningen. Några av företagen som har valt att anställa elever är Capgemini, Zmarta och webbyrån Jakobsson Addemotion.

67

Antal elever

77

Andel som arbetar eller studerar vidare

800

Kodning

En styrka i utvecklingsprogrammet är att deltagarna under en knapp termin har lärt sig så mycket kring programmering, särskilt med tanke på att flera av dem inte har programmerat tidigare. Programledarna har tillsammans med elevgruppen lyckats skapa en energi och dynamik, som tydligt märktes i kontakten med deltagarna.

Kajsa MulderHR Manager, Zmarta Group

Det finns två stora samhällsutmaningar – svårigheten för näringslivet att hitta rätt kompetens och integration. Social Business Labs projekt där man utbildar nyanlända i Front-end-programmering tycker jag är ett lysande exempel på hur man gör ett win-win koncept. Det var underbart att se den entusiasm och stolthet eleverna hade för sina projekt och deras iver att dela med sig till näringslivsrepresentanterna på plats. För att ge eleverna en möjlighet att få in en fot på arbetsmarknaden behövs den här typen av nätverks-/matchningsträffar.

Katarina JönssonRegionchef, Sydsvenska Handelskammaren

Det var superintressant och framförallt imponerande att se vad de olika deltagarna har åstadkommit på bara några månader. Framförallt med åtanke att det tycktes vara en hel del som aldrig kodat förut

Anja Barte TelinCo-founder, Produktionskollektivet