RAPPORT

Sverige 3.0

Sammanfattning

Sverige 3.0 är ett 12 timmar långt lösningsorienterat samtal om det Sverige vi vill leva i. Under 2017 höll vi flera samtal med fokus på integrationen i Sverige och med syftet att prata med varandra för att bättre förstå utmaningarna, hjälpa de som redan driver projekt kring eller arbetar med integration och samverka för att lära oss av varandras misstag och dra nytta av varandras kunskaper och resurser.

Sverige 3.0 är ett partipolitiskt och religiöst obundet initiativ som arrangerats av en grupp ideella aktörer.

Syfte | Hypotes

Sverige 1.0 handlar om en tid där mångfalden i samhället inte nyttjades till sin fulla kapacitet. Sverige 2.0 är samtiden, där vi vet att våra olikheter skulle kunna tas vara på men vi har inte kunnat göra det på ett effektivt sätt. Vi bråkar om vem som har rätt och vem som har fel. Sverige 3.0 handlar om hur vi tillsammans kan arbeta med integration på ett effektivt sätt, genom att ta tillvara på allas kompetenser och därmed bidra till ett mer hållbart samhälle. Sverige 3.0 är nästa uppdatering av programvaran Sverige.

Metod

Sverige 3.0 samtalen om integration hölls på Norrsken House i Stockholm. För att skapa förutsättningar för ett konstruktivt och givande samtal bjöd vi in personer med olika bakgrunder, erfarenheter och yrkesroller. Gemensamt för alla deltagare är ett att man arbetar med integration och mångfald.

Det var fritt för alla att ansöka om att få delta i samtalet men som arrangörer gjorde vi ett urval av deltagare för att skapa ett event med representanter från så många olika organisationer som möjligt. Ett krav för att delta i eventet var att delta i eventet under alla tolv timmar. Syftet med kravet är att deltagarna ska hinna lära känna nya människor, skapa nya kontakter och för att få den hjälp de behöver är det viktigt att de är på plats hela dagen. Genom att alla  på eventet investerar dessa 12 timmar tillsammans skapas en trygg grupp som ger alla möjligheten att gå på djupet i olika frågor och övningar.

Resultat

Vi har arrangerat två Sverige 3.0 samtal på Norrsken House i Stockholm med över 250 personer från 120 organisationer. Resultatet är hundratals nya möten, delade erfarenheter kunskap samt information och inspiration. Här är några citat från deltagarna.

“En förståelse kring hur många olika sätt det finns att arbeta med integration på. Att det är viktigt att ha ett öppet nätverk där alla hjälper varandra.”
“Jag fick tid att tänka framåt, kopplat till det projekt vi själva driver. Jag fick tid att träffa människor som vill väl med mycket energi.”
“Jättebra råd och tips från stora digitalko* där jag fick lång tid att tänka tillsammans med begåvade och kunniga personer kring det projekt jag arbetar med om rasism och psykisk hälsa.”
*Digitalko var en digital plattform under eventet där deltagarna kunde be om hjälp och berätta vad de kunde bidra med.

254

120

2

"Den kollektiva intelligensen är ett utmärkt verktyg för att göra komplexa utmaningar enklare, som integration"

Ergin Özdemir

"Integrationen är allas ansvar. För att ta tillvara på alla utlandsfödda kompetens och energi så måste vi bredda nätverken mellan etablerade svenskar. Sju av tio jobb förmedlas genom kontakter. Därför vill vi att alla ska känna till att genom Öppna Dörren kan man träffa en med en annan bakgrund än en själv och tillsammans genomföra intressanta aktiviteter."

Amelie SilfverstopleÖppna Dörren

"Att jag som social entreprenör som drivs av att vilja förbättra världen, med utgångspunkt av de 17 globala målen, tycker att Sverige 3.0 är ett fantastiskt viktigt initiativ, därför att den samlar människor som vill bidra till konkreta handlingar. Om vi ska skapa en bättre morgondag, en bättre värld, då måste vi fokusera genomförandekraft genom att våga lyssna och lära av människor som möjligtvis inte tänker som jag. Det är mångfald som är en av de viktigaste nycklarna till ett bättre samhälle och det upplever vi idag."

Bosse NilssonA Sustainable Tomorrow

“Jag är en social entreprenör som har grundat IT-Guide tillsammans med ungdomar som är nya i Sverige. Vi erbjuder en utbildning på 30 timmar, vars respons har varit mycket positiv. Ungdomarna får ta del av nya saker, får förebilder, nya möjligheter; nya dörrar som öppnas."

Gunilla LundbergIT-Guide

"Jag har jobbat med ledarskap i 20 år. 2013 var jag förföljd och isolerad som människa. Idag är jag fri. Därför brinner jag för att vi har mänskliga rättigheter och skyldigheter. Utifrån FN-konventionens universella rättigheter har jag utformat sju principer för mänsklig värdighet: Kropp, Tanke, Känsla, Kommunikation, Rörelse frihet, Liv och Kollektiva rättigheter och skyldigheter. Jag är här för att jag vill vara med och bidra för att skapa en folkrörelse för samhällskontraktet"

Maria Dolores Ehrling

"Jag kommer från IM och jobbar med kompis matchningar på DUO Stockholm. Det är flexibelt och folk gör det när det passar och utgår från att du ska klicka med en person. Allting sker efter ditt schema och när du har tid kan ni tillsammans gå ut och jogga, ta en after work, bjuda in till din arbetsplats eller delta i de aktiviteter vi erbjuder. Vi behöver hjälp med att nå ut till nya svenskar som identifierar sig som kvinnor och etablerade svenskar som identifierar sig som män."

Jonathan ÖsterlundIndividuell Människohjälp

"Jag kommer från Tamam, en nationell ungdomsförening som tycker att det är viktigt att skapa ett jämlikt och inkluderande samhälle. Vi tror att vi behöver samla alla samhällsaktörer för att se hur vi tillsammans ser på inkludering och hur vi kan arbeta för att skapa ett jämlikt samhälle. Vi är här för att hitta samarbetspartners och ta vidare samtalet ut i landet."

Manuel TimamTamam