IntegrationKodning för barnProgrammering

Tankar efter Summer Coders

By augusti 14, 2017 No Comments

Under tre veckor i juli bjöd vi in 20 barn i åldrarna 9-15 till en programmeringsaktivitet i E-Commerce Park of Sweden’s lokaler på Drottninghög. Uppfyllda av de erfarenheter och de lärdomar vi drog vill vi dela med oss av resultatet.

Syftet med Summer Coders var att skapa en aktivitet där barn kunde mötas över det gemensamma intressen och nyfikenheten för programmering. Vi vill att alla ska ha en möjlighet att få testa på och utveckla intresset. Därför var kursen helt gratis och samtliga barn fick låna en dator gratis under perioden. På plats fanns fyra mentorer som gav stöd och hjälpte barnen. Vi tror på vikten av mångfald och därför hade vi turen att ha med en mentor med ursprung i Syrien som var en ovärderlig tillgång för att översätta och förklara innehållet på arabiska.

Upplägget gick ut på att barnen skulle få insikter i programmeringsspråken HTML, CSS och JavaScript för att sedan få utveckla egna projekt.  Då barnen hade olika förkunskaper och intressen så blev resultaten olika och spännande.
Se projekten här: https://summer-coders.github.io/

En slutsats som vi drog tidigt var att intresset för programmering är stort hos barn. En fördom är att det bara är pojkar som är intresserade men av de 20 deltagarna var sex stycken tjejer, en siffra som vi gärna ser ökar. Redan innan aktiviteten startade hade vi tvingats säga nej till ansökningar på grund av brist på plats. Flera av deltagarna ville lära sig att utveckla hemsidor och spel, vilket de nu har fått göra i sina projekt.

Programmering är ett stort intresse nu och en fritidssyssla för många barn och ungdomar. Vi tror att det är viktigt att stödja det intresset och att skapa möjligheter för attt utvecklas och att sätta programmeringen i en social kontext som fostrar samarbete och kamratskap.  Framtiden är digital och det är viktigta att vi tar vara på det intresse och den talang som finns. I en utvärdering som barn och föräldrar har fyllt i efter kursen är budskapet tydligt – samtliga vill fortsätta med liknande aktiviteter.

Nu är Summer Coders färdigt för 2017 men det kommer definitivt inte att bli den sista  aktiviteten som vi gör. Fortsättning följer…